Chủng loại: Nguồn tổ ong

Nguồn

NEW

Nguồn 5V-70A

A-350AA-5
||
350.000đ
NEW

Nguồn 5V60A

LRS-350-5V
||
550.000đ
NEW

Nguồn 5V40A

LRS-200-5
||
480.000đ
NEW

Nguồn 5V60A

N300V-5A
||
340.000đ

Nguồn 12V-10A

YG-12V10A
||
185.000đ

Nguồn POWER MAIN 12V-31.5A

12V-31.5A
||
380.000đ

Nguồn 12V-10A

CL-1210A
||
145.000đ

Nguồn 5V40A

A-200AF-5
||
200.000đ

Nguồn 12V10A

SP-12V10A
||
115.000đ

Nguồn 5V40A

N200V5-A
||
195.000đ

Nguồn 15.6A-12V

PM-16.5A/12V
||
240.000đ

Nguồn 12V-5A CL

CL-12V5A
||
120.000đ
-0%

Nguồn 12V-3A

CL-12V3A
||
75.000đ

Nguồn 24V-20A

24V20A
||
480.000đ

Nguồn 12V-12.5A

PWM-12V/12.5A
||
200.000đ

Nguồn 24V-16.5A

CL-16.5A/24V
||
360.000đ

Nguồn 24V-15A

CN-24V15A
||
280.000đ

Nguồn 12V-40A

1240A-CN
||
390.000đ