BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH

Bộ xử lý hình ảnh hay còn là Bộ xử lý video ,  LED VIDEO PROCESSOR