Chủng loại: Adapter

Nguồn

NEW

Nguồn ADAPTER 12V2A

CN-12V2A
||
38.000đ
NEW

Nguồn ADAPTOR 12V3.5A

12V3.5A
||
60.000đ
NEW

Nguồn Adapter 12V-5A LITEON

LI-12V/5A
||
120.000đ
NEW

Nguồn Adapter 12V-3.3A

12V/3.3A LITEON
||
78.000đ
NEW

Nguồn Adapter 12V-5A DELTA

12V/5A DELTA
||
120.000đ

Nguồn Adapter 12V-2A

CNL-12V/2A
||
54.000đ

Nguồn Adapter 12V-5A CN

12V/5A CN
||
65.000đ

Nguồn Adapter 12V-5A YG

12V/5A YG
||
130.000đ