Loại: 5050-5054

LED DÂY

NEW

LED DÂY 5252-LedFocus

5252SS-LF
||
450.000đ
NEW

LED DÂY 5050 N

5050N
||
60.000đ
NEW

LED DÂY 5054-LedFocus

5054W-LF
||
340.000đ
NEW

LED DÂY 5050A

5050A
||
240.000đ
NEW

LED DÂY 5050CNL

5050CNL
||
365.000đ

LED DÂY 5050 HG-RGB

5050HG-RGB
||
320.000đ

LED DÂY 5050 C

5050C
||
125.000đ

LED DÂY 5050C- RGB

5050C-RGB
||
85.000đ